Opšavi Opšavi

Opšavi

Opšavi su koriste za siguran i vodonepropusan spoj krovnog prozora i krovnog pokrova.

Konstrukcija Roto opšava dosljedno je usmjerena ka potrebama brze ugradnje: jednostavan i promišljeni sklopivi sistem opšava omogućava jednostavnu ugradnju, a sve što je još potrebno učiniti je pritegnuti dva vijka s vanjske strane - brže od ovoga se opšav teško može montirati.

Roto opšavi savršeno se integriraju u svaku krovnu površinu budući da su na raspolaganju različite izvedbe opšava posebno prilagođene određenim pokrovnim materijalima.

Individualno oblikovanje prostora omogućavaju specijalni opšavi za ugradnju grupe prozora od jednostavnih grupa krovnih prozora od dva krovna prozora ugrađenih jedan pored ili jedan iznad drugoga pa do velikih grupa od 3, 4, 6 ili više krovnih prozora.

Ograničenja idejama i potrebama praktički nema: ukoliko je krovni nagib niži od preporučenog za ugradnju krovnih prozora, tu je opšav za povećanje krovnog nagiba, za ravne krovove raspoloživ je opšav za ugradnju krovnog prozora u ravni krov, a posebno atraktivna rješenja omogućuju opšavi za spoj krovnog prozora sa fasadnim prozorom te opšav za ugradnju krovnih prozora na sljeme krovišta.

Ostali proizvodi iz kategorije